خضر بن عیسی جبلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخضر بن عیسی کابلی جبلی، از محدثان شیعه در قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خضر بن عیسی کابلی جبلی، وی اهل جبل (ظاهراً همان منطقه وسیع کوهستانی است که از مرز عراق به سمت ایران تا قزوین و همدان و زنجان و اصفهان گسترش یافته و به جبال معروف است.) بود.
به نوشته شیخ طوسی، او از ائمه (علیهم‌السلام) روایتی نقل نکرده است و محمد بن علی بن محبوب (م قرن سوم هـ) از او روایت کرده است. بنابراین خضر بن عیسی در قرن سوم هجری زندگی می‌کرده است. علمای رجال شیعه او را محدثی امامی و ممدوح دانسته‌اند.
او دارای کتاب النوادر بوده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۴] ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۴۰.
[۱۵] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۹، ص۱۰۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ر. ک حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، ج۲، ص۹۹.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۵۳.    
۳. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۲، ص۱۹۴.    
۴. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۲۹۵.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۳۹.    
۶. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۴، ص۱۷۷.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۴۷۲.    
۸. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۷.    
۹. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۲۶۸.    
۱۰. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۵، ص۳۱۵.    
۱۱. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۴، ص۳۳۰.    
۱۲. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۵۶.    
۱۳. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۴۷.    
۱۴. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۴۰.
۱۵. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۹، ص۱۰۲.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۱۳، برگرفته از مقاله «خضر بن عیسی کابلی جبلی».


جعبه ابزار