خضر بن عمرو نخعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخضر بن عمرو نخعی، از محدثان شیعه در عصر امام صادق (علیه‌السّلام) بود و از آن حضرت و امام باقر (علیه‌السّلام) روایت کرده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خضر بن عمرو نخعی، برخی او را با خضر بن عمرو کوفی متحد دانسته‌اند، ولی این مطلب ثابت نشده است. ایشان از راویان شیعه بود و از امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) روایت کرده است. روایتگرانی همچون خالد قمی و ابراهیم بن عبدالحمید نیز از او نقل حدیث کرده‌اند.
اثر وی نوادر است که مجموعه روایاتی از امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) می‌باشد. تاریخ وفاتش به دست نیامد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۱] ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۴۰.
[۱۲] استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۳۲.
[۱۳] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۳۳۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۲۵، ص۳۱۴.    
۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۵۳.    
۳. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۲۹۵.    
۴. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۴، ص۱۷۷.    
۵. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۵۳.    
۶. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۴، ص۳۳۰.    
۷. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ج۲، ص۱۹۴.    
۸. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۸، ص۵۵.    
۹. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۲، ص۲۶۸.    
۱۰. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۶، ص۳۲۳.    
۱۱. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۴۰.
۱۲. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ص۱۳۲.
۱۳. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۳، ص۳۳۱.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۱۳، برگرفته از مقاله «خضر بن عمرو نخعی».


جعبه ابزار