خشونت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست‌شان، است.


تعریف خشونت

[ویرایش]

خشونت، ضد لینت و نرمی به معنای سختی، تندی و سخت رویی است
[۲] لغت نامه، ج۶، ص۸۶۳۰، «خشونت».
و در اصطلاح سیاسی کاربرد نیرو در غیر جای خود و یا برخلاف قانون است.
[۳] آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، ص۴۵۳، «خشونت».


بررسی معنای اصطلاحی

[ویرایش]

در این مدخل معنای اصطلاحی، مقصود است و موضوعاتی مانند «جنگ»، «جهاد»، «حدود»، «تعزیرات» و... هرچند در نگاه بعضی خشونت شمرده می‌شود، ولی از آنجا که بر طبق شریعت اسلام بوده، با تعریف اصطلاحی سازگاری ندارد در جایگاههای مربوط، ذکر گردیده و از آوردن آنها در این مدخل خودداری شده است. در این مدخل از واژه‌های «غلظة»، «عتل» و مشتقات آنها و «تنهر»، «اعزه»، «اشداء»، «دع» و جملاتی که مفهوم خشونت را می‌رساند، استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آثار خشونت، اجتناب از خشونت، خشونت با انبیا، خشونت با بنی اسرائیل و عوامل اجتناب ازخشونت .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۱۰۴، «خشن».    
۲. لغت نامه، ج۶، ص۸۶۳۰، «خشونت».
۳. آقابخشی، فرهنگ علوم سیاسی، ص۴۵۳، «خشونت».


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۲، ص۵۶۳، برگرفته از مقاله «خشونت».    


رده‌های این صفحه : خشونت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار