خشت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخشت از مصالح ساختمانی است.‌ از آن به مناسبت در بابهای طهارت و صلات سخن گفته‌اند.


معنی خشت

[ویرایش]

خشت از مصالح ساختمانی به شکل مکعب، ساخته شده از گل می‌باشد.

احکام خشت

[ویرایش]

نهادن خشت و مانند آن در پشت میت در قبر برای جلوگيری از برگشتن آن به عقبو نيز محکم کردن لحد با خشت و مانند آن برای جلوگيری از ريختن خاک روی ميّت،مستحب است.
بنابر مشهور، واجب است در سجده، جای پیشانی نمازگزار نسبت به جای پای او، پست‌تر يا بلندتر از يک خشت (تقريباً به اندازه چهار انگشت بسته) نباشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طباطبایی یزدی، سید کاظم،العروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۰.    
۲. سبزواری، سید عبدالاعلی،مهذّب الاحکام، ج۴، ص۱۸۵     .
۳. طباطبایی یزدی، سید کاظم،العروة الوثقی، ج۲، ص۱۲۲.    
۴. نجفی، شیخ محمد حسن،جواهر الکلام، ج۴، ص۳۰۸.    
۵. نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۰، ص۱۵۰.    
۶. حکیم،سید محسن، مستمسک العروة، ج۶، ص۳۵۱-۳۵۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۴۵۸.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | سجده | فقه | نماز
جعبه ابزار