خروج از نور (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکفر و طاغوت باعث خروج انسان از نور به سمت ظلمت می‌شود. در این مقاله آیات مرتبط با خروج از نور معرفی می‌شوند.


خروج از نور

[ویرایش]

••• انحراف و خروج کافران از نور به سوى ظلمت، در پى پذيرش ولايت طاغوت، عملى ظالمانه:
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ‌ .... وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

••• انحراف و خروج کافران از نور به سوى ظلمت، در پى پذيرش ولايت طاغوت، موجب انکار خداوند:
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ‌ ... أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْراهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَ يُمِيتُ قالَ أَنَا أُحْيِي وَ أُمِيتُ‌ ....

عوامل خروج از نور

[ویرایش]


← طاغوت‌


••• حاکمیّت طاغوت، منحرف‌كننده جامعه و خارج‌كننده آنها از نور به سوى ظلمتها:
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ‌ ....

••• ولایت‌پذیری كافران از طاغوت، موجب انحراف وخروج آنان از نور به سوى ظلمت:
... وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ‌ ....

← كفر


کفر، زمينه‌ساز انحراف و خروج انسان از نور به ظلمتها:
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ‌ ....

كيفر خروج از نور

[ویرایش]


← عذاب الهی


انحراف و خروج كافران از نور به ظلمت، در پى پذيرش ولايت طاغوت، موجب گرفتار آمدن به عذاب الهی در آخرت:
... وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ.

← جاودانگی در جهنم


خروج از نور به ظلمت، در پى پذيرش ولایت شیطان، موجب جاودانگی در جهنم:
اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ‌. گفته شده: مراد از طاغوت، شيطان است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۵۷.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۵۸.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۵۷.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۵۸.    
۵. بقره/سوره۲، آیه۲۵۷.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۵۷.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۲۵۷.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۲۵۷.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۲۵۷.    
۱۰. طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، ج ۵، ص ۴۱۶.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۳۱، ص۵۳۷، برگرفته از مقاله «خروج از نور».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی | نور و تاریکی
جعبه ابزار