خربزه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخربزه میوه‌اى معروف است و در بابهاى زکات، تجارت، یمین و اطعمه و اشربه از آن بحث شده است .


موارد کراهت خوردن خربزه

[ویرایش]

از میوه‌هایى که در روایات به خوردن آن سفارش و براى آن خواص زیادى شمرده شده، خربزه است؛ لیکن خوردن ناشتا و نیز نوع تلخ آن مکروه است.

حکم خرید و فروش خربزه

[ویرایش]

معامله کالایى که با آزمودن فاسد مى‌گردد، مانند خربزه، با جهالت درون آن صحیح است و در صورت فاسد بودن، براى خریدار ارش ثابت است.
البته اگر خربزۀ پاره شده قیمتى نداشته باشد، خریدار تمامى بهاى پرداختى را باز پس مى‌گیرد.
بیع سلف در خربزه به صورت شمارشى صحیح نیست؛ بلکه باید وزنى معامله شود.
اگر کسى قسم یاد کند که فاکهه (میوه) نخورد، در اینکه شامل خربزه مى‌شود و در نتیجه با خوردن آن حنث (شکستن قسم) تحقق پیدا مى‌کند یا نه، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. وسائل الشیعةج ۲۵،ص ۲۷، ۳۴    
۲. جواهر الکلام ج ۳۶، ص ۴۹۲- ۴۹۳.    
۳. وسایل الشیعه ج۲۵،ص۱۷۵-۱۷۸    
۴. جواهر الکلام ج ۲۲، ص ۴۳۷.    
۵. جواهر الکلام ج۲۴، ص۲۹۸    
۶. جواهر الکلام ج۳۵، ص۲۹۶    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳،ص۴۴۴    


جعبه ابزار