خدمه کاروان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخدمه کاروان به خدمتگزاران کاروانهای حج می گویند و از آب در باب صلات و حج سخن گفته اند .


تعریف خدمه کاروان

[ویرایش]

به خدمتگزاران و کارگزاران کاروانهاى حج ، خدمه کاروان می گویند .

کاربرد خدمه کاروان در فقه

[ویرایش]

از آن در باب صلات و حج سخن گفته‌اند.


نماز خدمه کاروان

[ویرایش]

نماز خدمه کاروان از جهت قصر و اتمام ، حکم نماز حمله دار را دارد.

حج و خدمه کاروان

[ویرایش]


← استطاعت برای خدمه کاروان


خدمه کاروان که به مکه برده مى‌شوند در صورتى که سایر شرایط استطاعت را داشته باشند و قبلًا نیز حج واجب انجام نداده باشند، مستطیع‌اند و باید حَجة الاسلام به جا آورند. در غیر این صورت بین به جا آوردن حج تمتعِ استحبابى یا عمرۀ مفرده و یا حج افراد مخیرند.
[۱] مناسک حج (مراجع)، ص ۴۴- ۴۵ .
[۲] مناسک حج (مراجع)، ص ۳۵۶.


کسانى که از اول مى‌دانند بعضى اعمال حج را از روى عذر نمى‌توانند به جا آورند، مانند بعضى خدمه کاروان که ناگزیر از همراهى معذورانند و درنتیجه امکان درک وقوف اختیاری مشعر براى آنان وجود ندارد، نمى‌توانند در به جا آوردن حج اجیر گردند و اگر قبل از استخدام اجیر شده باشند، درک وقوف اختیاری بر آنان واجب است.
[۳] مناسک حج (مراجع)، ص ۶۸- ۶۹ .
[۴] مناسک حج (مراجع)، ص ۷۶- ۷۷.

آیا خدمتگزارى که مى‌داند بعد از ورود به مکه و قبل از به جا آوردن اعمال‌ حج، براى انجام دادن بعضى کارها از مکه خارج مى‌شود، مى‌تواند براى عمرۀ تمتع مُحرم شود؟
بعضى قائل به عدم جواز شده و گفته‌اند: چنین فردى باید با احرام عمرۀ مفرده وارد مکه شود و آخرین بار که دیگر تصمیم بر خروج از مکه را ندارد به عمرۀ تمتع محرم شود.
برخى دیگر، تنها در فرضى که خروج و ورودش به مکه در همان ماهى باشد که براى عمرۀ تمتع محرم شده است، قائل به جواز شده‌اند.
[۵] مناسک حج (مراجع)، ص ۱۲۲ - ۱۲۳.پانویس

[ویرایش]
 
۱. مناسک حج (مراجع)، ص ۴۴- ۴۵ .
۲. مناسک حج (مراجع)، ص ۳۵۶.
۳. مناسک حج (مراجع)، ص ۶۸- ۶۹ .
۴. مناسک حج (مراجع)، ص ۷۶- ۷۷.
۵. مناسک حج (مراجع)، ص ۱۲۲ - ۱۲۳.منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۴۳۷    


رده‌های این صفحه : حج | فقه
جعبه ابزار