خداوردی بن محمدقاسم افشار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوردی بن محمدقاسم افشار اصفهانی، از علماء قرن یازدهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ملّاخداوردی بن محمّدقاسم افشار، از علماء قرن یازدهم هجری و از اجلاء شاگردان ملّاعبدالله شوشتری [و شیخ بهائی] و معاصر با مجلسی بوده است. در فضل و کمال او همین بس که در خانواده‌ای به مقام سامی علم و کمال رسیده که در بین آنها اهل فضلی وجود نداشته است.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۸۵.
[۲] قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه، ج۱، ص۱۶۸.

وی کتابی در رجال به نام «زبدة الرّجال» تالیف نموده و در آن اسامی مجهولان را اسقاط نموده است.
[۵] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۱۶۵-۱۶۶.
[نسخه عکسی «زبدة الرّجال» در کتابخانه مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی در تهران موجود است. این کتاب در سال ۱۰۱۳ق تالیف شده است.
[۶] منزوی، احمد، فهرست عکسی دائره المعارف اسلامی، ج۱، ص۲۰۰-۲۰۱.

شیخ بهائی در اواخر شعبان المعظّم ۱۰۱۱ق در آخر مجموعه «خداویردی افشار» در درایه، جهت خداویردی افشار اجازه نوشته است.
[۷] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،الروضه النضره، ص۱۹۹.
]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۸۵.
۲. قمی، شیخ عباس، فوائد الرضویه، ج۱، ص۱۶۸.
۳. اصفهانی افندی، میرزاعبدالله، ریاض العلماء، ج۲۷ ص۲۳۵.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۲، ص۲۷.    
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، مصفی المقال، ص۱۶۵-۱۶۶.
۶. منزوی، احمد، فهرست عکسی دائره المعارف اسلامی، ج۱، ص۲۰۰-۲۰۱.
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن،الروضه النضره، ص۱۹۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۶۸.    جعبه ابزار