خبیث (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه خبیث ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خبیث (فقه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فقه، در مقابل «طیب» و هم‌معنی پلید
خبیث (حدیث)، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث و از الفاظ ذمّ راوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار