خبر صحیح (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخبر صحیح ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

خبر صحیح قدما، خبر مطمئن به صدور از جانب معصوم (علیه‌السّلام)
خبر صحیح متاخرین، خبر دارای سلسله راویان امامی مذهب، عادل و ضابط


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار