خاکستر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه مواد حاصل از سوختن هیزم و مانند آن خاکستر اطلاق می شود.


معنای خاکستر

[ویرایش]

خاکستر، مواد حاصل از سوختن هیزم و مانند آن است .
از آن در باب طهارت و صلات سخن گفته‌اند.

حکم فقهی خاکستر

[ویرایش]

اگر نجس العین یا شى‌ء متنجس، مانند چوب به وسیله آتش به خاکستر تبدیل شود، استحاله تحقق مى‌یابد و در نتیجه پاک مى‌گردد. برخى، در شى‌ء متنجس استحاله را موجب طهارت ندانسته‌اند.

← تیمم بر خاکستر


تیمم بر خاکستر صحیح نیست؛ خواه خاکستر درختان و گیاهان باشد یا خاکستر خاک.
[۴] مفتاح الکرامة، ۲،ص ۸۹۸.
برخى تیمم بر خاکستر خاک را صحیح دانسته‌اند.
[۶] کشف الإلتباس، ص۳۶۳- ۳۶۴.
همچنین بنابر قول مشهور،
[۷] بحار الانوار، ج۸۵، ص۱۵۴.
سجده بر خاکستر صحیح نیست، اگر چه خاکستر سنگ یا خاک باشد.
[۹] التنقیح (الطهارة)، ۱۰، ص ۷۴.


← دفن جسد سوخته


بنابر تصریح برخى، دفن جسدى که سوخته و تبدیل به خاکستر شده، بنابر احتیاط، لازم است.
[۱۳] مجمع المسائل، ج۱، ص۹۷.


پانویس

[ویرایش]
۱. مستند الشیعة، ج۱، ص۳۲۶.    
۲. الحدائق الناضرة، ج۴، ص۳۱۶- ۳۱۷.    
۳. جواهر الکلام، ۵، ص۱۳۱- ۱۳۲.    
۴. مفتاح الکرامة، ۲،ص ۸۹۸.
۵. نهایة الإحکام، ج۱، ص۱۹۹.    
۶. کشف الإلتباس، ص۳۶۳- ۳۶۴.
۷. بحار الانوار، ج۸۵، ص۱۵۴.
۸. الروضة البهیة، ج۱، ص۵۵۷.    
۹. التنقیح (الطهارة)، ۱۰، ص ۷۴.
۱۰. مستمسک العروة، ۵، ص ۴۹۰.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۸، ص۴۱۶.    
۱۲. مستندالشیعة، ج۵، ص۲۵۲.    
۱۳. مجمع المسائل، ج۱، ص۹۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۴۱۶.    

رده‌های این صفحه : احکام اموات | تیمم | فقه
جعبه ابزار