خاکذخیره مقاله با فرمت پی دی افخاک، به مواد ناپیوسته پوشاننده قسمتهاى زیادى از زمین گفته می شود که از احکام آن در بابهاى طهارت، صلات، و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.


خاک و طهارت

[ویرایش]


← خاک و تطهیر ولوغ سگ


بنابر قول مشهور، براى تطهیر ظرفى که با ولوغ سگ نجس شده، نخست باید آن را خاک مال کنند، سپس آب بکشند. [۱] برخى، خوک را نیز در حکم یاد شده به سگ ملحق کرده‌اند . [۲]

← خاک و تطهیر کف پا و کفش


خاک به عنوان بارزترین مصداق زمین از مطهِرات است که ته کفش و کف پاى نجس با راه رفتن و مسح کردن بر روى آن- پس از زوال عین نجاست- پاک مى‌گردد. [۳]

← خاک و تیمم


از چیزهایى که تیمم بر آنها صحیح است خاک پاک است. [۴]

← خاک و میت


مستحب است پس از گذاشتن میت در قبر و باز کردن گره‌هاى کفن، گونه راست او را روى خاک بگذارند و بالشى از خاک زیر سرش بسازند. [۵] چنان که مستحب است حاضران- جز خویشاوندان میت- با پشت دست سه بار بر قبر خاک بریزند. [۶] این کار براى نزدیکان میت کراهت دارد. [۷]

خاک و صلات

[ویرایش]


← خاک و مسجد


بنابر قول برخى، بیرون آوردن خاک مسجد- جز خاک حاصل از نظافت و جارو کردن- حرام است. برخى، آن را مکروه دانسته‌اند. [۸]

← خاک و سجده


از چیزهایى که سجده بر آنها صحیح، بلکه افضل از همه است، خاک پاک، بویژه تربت امام حسین علیه السّلام است . [۹] [۱۰]

خاک و اطعمه و اشربه

[ویرایش]


← خوردن گل


خوردن گل (خاک آمیخته با آب) حرام است، لیکن در اینکه خوردن خاک نیز حرام است یا نه، اختلاف است.

← خوردن تربت امام حسین علیه السلام


خوردن مقدارى از تربت امام حسین علیه السّلام به قصد شفا اشکال ندارد. [۱۱] [۱۲]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۶، ص ۳۶۱.    
۲. أصباح الشیعة، ص ۲۶.
۳. جواهرالکلام، ج۶، ص ۳۰۳.    
۴. جواهرالکلام، ج۵، ص ۱۱۸.    
۵. توضیح المسائل مراجع، ۱، ص ۳۴۴ م ۶۲۸.
۶. جواهر الکلام، ج۴، ص ۳۱۰.    
۷. جواهر الکلام، ج۴، ص ۳۳۴.    
۸. جواهر الکلام، ج۱۴، ص ۱۰۵- ۱۰۷.    
۹. العروة الوثقی‌، ج۲، ص ۳۹۷.    
۱۰. توضیح المسائل مراجع، ج۱، ص ۵۸۷ م ۱۰۸۳.
۱۱. جواهرالکلام، ج۳۶، ص ۳۵۶- ۳۵۸.    
۱۲. تحریر الوسیلة، ج۲، ص ۱۶۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۴۱۵.    


جعبه‌ابزار