خانه اسماعیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم خانه اسماعیل علیه السلام ، را که در مسجد الحرام است. از آیات بین الهی دانسته است.


خانه اسماعیل

[ویرایش]

"فیه ءایـت بینـت مقام ابرهیم... در آنجاست آیات روشن و مقام ابراهیم . و هر که بدان داخل شود ایمن است. برای خدا، حج آن خانه بر کسانی که قدرت رفتن به آن را داشته باشند واجب است. و هر که راه کفر پیش گیرد، بداند که خدا از جهانیان بی نیاز است "

موقعیت حجر

[ویرایش]

حِجْرِ اسماعیل، فضای بین کعبه و دیواری نیم‌دایره که از یال شمالیِ کعبه (رکن عراقی) تا یال غربی آن (رکن شامی) امتداد دارد.
حجر اسماعیل فضایى وصل به کعبه، بین رکن عراقى و شامى که دیوارى قوسى شکل بر آن احاطه دارد.

وجه تسمیه

[ویرایش]

حِجر، مصدر ریشه حجر، در لغت به معنای منع و بازداشتن، نگاهداری و حمایت کردن، حرام و جز این‌ها به‌کار رفته است.
از این ریشه، حَجْر و حُجْر نیز در بیش‌تر این معانی به‌کار می‌روند. محدوده بین دیوار نیم‌دایره و خانه کعبه در فاصله میان رکن عراقی و شامی را بدان سبب حِجر نامیده‌اند که این دیوار حائل بین طواف‌ کنندگان و کعبه است.
[۷] مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۹۹.


بیت اسماعیل

[ویرایش]

حجر اسماعیل طبق بعضى روایات، محلّ سکونت حضرت اسماعیل بوده و مادرش هاجر نیز با وى در همین مکان مى‌زیسته است و پس از درگذشت، در همین مکان دفن شده‌اند. اسماعیل علیه السّلام پس از دفن مادرش در حجر، براى آنکه طواف کنندگان بر روى قبر وى گام ننهند، گرد آن دیوارى کشید.
از امام صادق علیه‌السّلام در مورد «آیات بینات» سؤال شد. فرمود: ... خانه اسماعیل از آیات بینات است.
در کنار خانه خدا حریمی برای"هاجر" و فرزندش" اسماعیل" باز شده (به نام حجر اسماعیل) که هر سال صدها هزار نفر از اطراف عالم به سراغ آن آمده و موظفند در طواف خانه خدا آن حریم را که مدفن آن زن و فرزند است همچون جزئی از کعبه قرار دهند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۹۷.    
۲. جوهری، اسماعیل بن حماد، صحاح اللغه، ج۲، ص۶۲۳.    
۳. جوهری، اسماعیل بن حماد، تاج اللغة و صحاح العربیة، ج۲، ص۶۲۳    
۴. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۱۶۷.    
۵. قیومی مقری، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ج۱، ص۶۷.    
۶. سرخسی، محمد بن احمد، المبسوط، ج۴، ص۱۱.    
۷. مشکینی، علی، مصطلحات الفقه، ج۱، ص۱۹۹.
۸. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۱۳، ص۳۵۳-۳۵۵.    
۹. عیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر العیاشی، ج۱، ص۱۸۷-۱۸۸.    
۱۰. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱، ص۴۵۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۲، ص۲۹۵، برگرفته از مقاله « خانه اسماعیل »    


رده‌های این صفحه : حضرت اسماعیل | خانه | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار