خاله زاده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه فرزند خاله اعم از دختر و پسر خاله زاده اطلاق می شود که از آن در بابهاى نکاح، عتق و ارث سخن گفته‌اند.


خاله زاده درباب نکاح

[ویرایش]

کسى که قبل از ازدواج با دختر خاله، با خاله خود زنا کند، بنابر مشهور نمى‌تواند با دختر خاله خود ازدواج نماید. بر عدم جواز ادعاى اجماع شده است.

خاله زاده درباب عتق

[ویرایش]

کسى که خاله زاده خود را تملک کند، مستحب است او را آزاد نماید .
[۲] إصباح الشیعة، ص۴۷۲.


خاله زاده در باب ارث

[ویرایش]

خاله زاده از طبقه سوم ارث بران به شمار مى‌رود، از این رو، چنانچه براى میت جز خاله زاده وارثى نزدیک‌تر به او نباشد، تمامى مال به او مى‌رسد، لیکن با وجود خاله یا عمه یا دایی یا عمو، خاله زاده ارث نمى‌برد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۳۶۶- ۳۶۷.    
۲. إصباح الشیعة، ص۴۷۲.
۳. الروضة البهیة، ج۸، ص۱۶۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۴۲۰.    


رده‌های این صفحه : ارث | فقه | نکاح
جعبه ابزار