خاتمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخاتمی اصفهانی، شاعر ادیب خوشنویس در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

خاتمی اصفهان، شاعر ادیب خوشنویس، از راه کتابت امرار معاش می‌کرده و در اواخر عمر آن شغل را رها نموده و به انزوا روزگار می‌گذرانیده است.
این بیت از اوست:
به قربانت شوم شبهای هجران در دلم مگذر ••••• که این دریای آتش دوست از دشمن نمی‌داند
[۱] حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۲۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۲۳۳.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۹، ص۲۷۷.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۶۵.    جعبه ابزار