حکیم محمدداود هندی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحکیم محمدداود هندی اصفهانی، از اطبّای معروف اصفهان در قرن یازدهم هجری میرباشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حکیم محمّدداود هندی اصفهانی معروف به «تقرّب‌خان» از اطبّای معروف اصفهان [در قرن یازدهم هجری]. وی به هند رفته و شهرت فراوان یافته و ثروتی بی‌کران‌ اندوخته و در اصفهان در سال ۱۰۵۵ق مسجد جامع جورجیر را تجدید ساختمان کرد که به نام مسجد حیکم شهرت دارد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۹۷.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۷۷.
[۳] هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۶۱۲-۶۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۹۷.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، مزارات اصفهان، ص۱۷۷.
۳. هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۶۱۲-۶۱۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۹۱.    جعبه ابزار