حکمت خدا و نجات از خلود در جهنم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از آثار حکمت خداوند نجات برخی انسانها از خلود در جهنم است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است.


نجات از خلود در جهنم

[ویرایش]

نجات برخی انسانها از خلود در جهنم، برخاسته از حکمت الهی است.
"ویوم یحشرهم جمیعـا یـمعشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال اولیآؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنآ اجلنا الذی اجلت لنا قال النار مثوکم خــلدین فیهآ الا ما شآء الله ان ربک حکیم علیم. در آن روز که (خدا) همه آنها را جمع و محشور میسازد، (می‌گوید: ) ‌ای جمعیت شیاطین و جن! شما افراد زیادی از انسانها را گمراه ساختید! دوستان و پیروان آنها از میان انسانها می‌گویند: «پروردگارا! هر یک از ما دو گروه(پیشوایان و پیروان گمراه ) از دیگری استفاده کردیم (ما به لذات هوس آلود و زودگذر رسیدیم و آنها بر ما حکومت کردند) و به اجلی که برای ما مقرر داشته بودی رسیدیم.» (خداوند) می‌گوید: «آتش جایگاه شماست جاودانه در آن خواهید ماند، مگر آنچه خدا بخواهد» پروردگار تو حکیم و داناست "
خداوند همه این پیشوایان و پیروان مفسد و فاسد را مخاطب ساخته می‌گوید: " جایگاه همه شما آتش است و جاودانه در آن خواهید ماند مگر آنچه خدا بخواهد" (قال النار مثواکم خالدین فیها الا ما شاء الله).
استثناء با جمله" الا ما شاء الله" (مگر آنچه خدا بخواهد) یا اشاره به این است که ابدیت عذاب و کیفر در اینگونه موارد سلب قدرت از پروردگار نمی‌کند، هر گاه بخواهد می‌تواند آن را تغییر دهد اگر چه در مورد عده‌ای ثابت نگه می‌دارد.
و یا اشاره به آن افرادی است که استحقاق ابدیت عذاب را ندارند و یا قابلیت شمول عفو الهی را دارند که باید از حکم خلود و جاودانی بودن مجازات استثنا شوند.
و در پایان آیه می‌فرماید: " پروردگار تو حکیم و دانا است" (ان ربک حکیم علیم).
هم کیفرش روی حساب است و هم عفو و بخشش، و به خوبی از موارد آنها آگاه می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۱۲۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۵، ص۴۴۰.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۲، ص۷۷، برگرفته از مقاله « نجات از خلود در جهنم »    


رده‌های این صفحه : جهنم | حکمت الهی | خلود | موضوعات قرآنی | نجات
جعبه‌ابزار