حورالعین در بهشت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از پاداشهایی که خداوند برای بهشتیان فراهم نموده حوریان بهشتی است که آیاتی چند از قرآن در این‌باره آمده است.


نعمت حتمی

[ویرایش]

حوریان بهشتی، از نعمتهای غیر قابل انکار خدا هستند.
«حور مقصورت فی الخیام• فبای ءالاء ربکما تکذبان؛ حوریانی که در خیمه‌های بهشتی مستورند! • پس کدامین نعمتهای پروردگارتان را انکار می‌کنید؟!»

← خیمه‌های بهشتی


تعبیر به "مقصورات" اشاره به این است که آنها تنها تعلق به همسرانشان دارند و از دیگران مستور و پنهانند.
"خیام" جمع "خیمه" است، ولی به طوری که در روایات اسلامی آمده خیمه‌های بهشتی شباهتی به خیمه‌های این جهان ندارند، از نظر گستردگی و وسعت و زیبایی.
این نکته نیز قابل توجه است که "خیمه" طبق آنچه علمای لغت و بعضی از مفسران گفته‌اند تنها به معنی خیمه‌های پارچه‌ای که در میان ما معروف است نمی‌باشد، بلکه به خانه‌های چوبی و یا حتی هر خانه مدوری کلمه" خیمه" اطلاق می‌شود، و گاه گفته شده "خیمه" عبارت است از هر خانه‌ای که از سنگ و مانند ساخته نشده است.

پاداش اعمال نیک

[ویرایش]

حوریان بهشت، پاداش اعمال نیک بهشتیان در دنیا هستند.
«حور عین• کامثـل اللؤلو المکنون• جزاء بما کانوا یعملون؛ و همسرانی از حور العین دارند،• همچون مروارید در صدف پنهان! • اینها پاداشی است در برابر اعمالی که انجام می‌دادند!»

← حقیقت حورالعین


"حور" چنان که قبلا نیز گفته‌ایم جمع "حوراء" و "احور"، به کسی می‌گویند که سیاهی چشمش کاملا مشکی و سفیدیش کاملا شفاف است.
و "عین" جمع "عیناء" و "اعین" به معنی درشت چشم است، و از آنجا که بیشترین زیبایی انسان در چشمان او است روی این مساله مخصوصا تکیه شده است.
بعضی نیز گفته‌اند که "حور" از ماده "حیرت" گرفته شده، یعنی آن چنان زیبا هستند که چشمها از دیدن آنها حیران می‌شود.
"مکنون" به معنی پوشیده است، و در اینجا منظور پوشیده بودن در صدف است، زیرا مروارید به هنگامی که در صدف قرار دارد و هیچ دستی به آن نرسیده از همیشه شفاف‌تر و زیباتر است، بعلاوه ممکن است اشاره به این معنی باشد که آنها از چشم دیگران کاملا مستورند، نه دستی به آنها رسیده، و نه چشمی بر آنها افتاده است! بعد از ذکر این شش موهبت جسمانی می‌افزاید: اینها همه پاداشی است در برابر اعمال صالحی که انجام می‌دادند. (جزاء بما کانوا یعملون).

زنان ساکن در بهشت

[ویرایش]

حوریان، زنان زیبای ساکن در بهشت هستند.
«فی جنـت وعیون• کذلک وزوجنـهم بحور عین؛ در میان باغها و چشمه ها• ...... • اینچنین‌اند بهشتیان و آنها را با حور‌العین تزویج می‌کنیم.»
«ان المتقین فی جنـت ونعیم• متکـین علی سرر مصفوفة وزوجنـهم بحور عین؛ ولی پرهیزگاران در میان باغهای بهشت و نعمتهای فراوان جای دارند. • ..... • این در حالی که بر تختهای صف کشیده در کنار هم تکیه می‌زنند، و «حور‌العین» را به همسری آنها درمی آوریم.»
«متکـین علی فرش بطـائنها من استبرق وجنی الجنتین دان• فیهن قـصرت الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان؛ این در حالی است که آنها بر فرشهایی تکیه کرده‌اند با آسترهایی از دیبا و ابریشم، و میوه‌های رسیده آن دو باغ بهشتی در دسترس است! • ..... • در آن باغهای بهشتی زنانی هستند که جز به همسران خود عشق نمی‌ورزند و هیچ انس و جن پیش از اینها با آنان تماس نگرفته است.»
«فی جنـت النعیم• وحور عین؛ در باغهای پرنعمت بهشت (جای دارند)! • ..... • و همسرانی از حور‌العین دارند.»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. رحمان/سوره۵۵، آیه۷۲.    
۲. رحمان/سوره۵۵، آیه۷۳.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۱۸۳.    
۴. واقعه/سوره۵۶، آیه۲۲ - ۲۴.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۲۱۵.    
۶. دخان/سوره۴۴، آیه۵۲.    
۷. دخان/سوره۴۴، آیه۵۴.    
۸. طور/سوره۵۲، آیه۱۷.    
۹. طور/سوره۵۲، آیه۲۰.    
۱۰. رحمن/سوره۵۵، آیه۵۴.    
۱۱. رحمن/سوره۵۵، آیه۵۶.    
۱۲. واقعه/سوره۵۶، آیه۱۲.    
۱۳. واقعه/سوره۵۶، آیه۲۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قران، ج۶، ص۵۲۴، برگرفته از مقاله «حورالعین در بهشت»    


جعبه ابزار