حمیده بنت مسلم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمیده بنت مسلم از کودکان شهید در کربلا است.


نسب حمیده

[ویرایش]

حمیده دختر مسلم از ام‌ کلثوم دختر امام علی علیه السلام می ‌باشد. وی در سفر کربلا در کاروان امام حسین علیه السلام بود و یازده سال داشت. البته برخى مى‌ گویند نامش عاتكه و نام مادرش رقیه بنت على و هفت ساله بود.
[۱] حائری، محمدمهدی، معالی السّبطین، ج۱، ص۲۶۶.
[۲] موسوی زنجانی، وسیلة الدّارین، ج۱، ص۲۹۷.


خبر شهادت مسلم به حمیده

[ویرایش]

در بین راه آن‌ گاه که خبر شهادت مسلم به امام علیه السلام رسید، آن حضرت او را بر زانوی خود نشاند و دست نوازش بر سر او کشید. حمیده عرض کرد: با من مانند یتیمان رفتار می ‌کنی؟ پیش از این چنین رفتاری با من نداشتی، گمان می‌ کنم پدرم شهید شده است! امام حسین علیه السلام شروع کرد به گریه کردن و فرمود: من پدرت هستم و دخترانم خواهرت هستند. در این لحظه صدای گریه حمیده بلند شد، به طوری که دیگر فرزندان مسلم متوجّه شهادت او شدند؛ همگی گریستند و فریاد وامسلما و واابن‌ عقیلا سردادند.

شهادت حمیده

[ویرایش]

روز عاشورا پس از شهادت امام حسین علیه السلام زمانی که لشکریان عمرسعد به خیمه ‌ها حمله کردند، این دختر در زیر دست و پای مهاجمین به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
[۳] حائری، محمدمهدی، معالى السّبطین، ج۱، ص۲۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حائری، محمدمهدی، معالی السّبطین، ج۱، ص۲۶۶.
۲. موسوی زنجانی، وسیلة الدّارین، ج۱، ص۲۹۷.
۳. حائری، محمدمهدی، معالى السّبطین، ج۱، ص۲۶۶.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۱۵۴- ۱۵۵.    


جعبه ابزار