حمیدالدین طوکی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمیدالدین طوکی، از علما و ادبای برجسته هند در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

او فرزند عبدالسبحان بود و در شهر نصیرآباد زاده و پرورش یافت و در طلب علم به سفر پرداخت و نزد استادان دوران خویش درس خواند و دانش آموخت.

فعالیت‌های سیاسی

[ویرایش]

سپس به خدمت دایی خود احمد بن عرفان بریلوی پیوست و در حرکت جهادی او از هند به سوی سرحدات از راه افغانستان همراه وی بود و او همان کسی است که خاطرات و سرگذشت این سفر دور و دراز و سخت و دشوار را نگاشته و منزل‌های بین راه و آنچه را در اطراف آن دیده، با دقت علمی‌و به زبانی رسا شرح داده است.
وی پس از بازگشت از سرحد به طوک رفت و فرمانروای آنجا، نواب وزیر الدوله او را گرامی‌ داشت و امور دبیرخانه را به او سپرد که تا پایان عمر متصدی آن بود. از او اشعار شیوایی به زبان فارسی باقی مانده است. چنانکه در سیره‌ علمیه آمده است، وی در ۲۱ صفر ۱۲۶۸ ق در شهر طوک بدرود حیات گفت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی، عبد الحی بن فخر الدین، نزهه الخواطر و بهجه المسامع و النواظر، ج۷، ص۹۵۷.    


منبع

[ویرایش]
دانشنامه های انقلاب اسلامی و تاریخ اسلام، فرهنگنامه علمای مجاهد، برگرفته از مقاله «حمیدالدین طوکی».    


جعبه ابزار