حمله دار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمله‏دار،عنوان سرپرستکاروان حج می باشد


تعریف حمله دار

[ویرایش]

حمله‏دار به سرپرست کاروان حج گفته می شود.

کاربرد حمله دار درفقه

[ویرایش]

از آن در باب صلات سخن گفته‏اند.

← حکم نماز حمله دار


حمله‏دارى که تمام یا بیشتر سال عهده دار این کار است در سفر نمازش تمام و روزه‏اش صحیح است. همچنین بنابر قول بسیارى اگر چند ماه از سال (مثلًا سه ماه) بدین کار مشغول باشد؛ چنان که در گذشته این گونه بود و بردن حاجیان به مکه ماهها طول مى‏کشید؛ لیکن اگر دوران سفر کوتاه (مثلًا چند هفته) باشد، مانند سفرهاى امروزى که با هواپیما انجام مى‏گیرد، بسیارى فتوا به وجوب قصر نماز حمله‌دار داده‏اند.

← منشاء حکم قصر یااتمام نماز حمله دار


البته منشأ این اختلاف نظر، اختلاف در ملاک صدق عنوان مَن شُغلُهُ السَّفَر (کسى که کارش سفر است) مى‏باشد. اگر ملاک در صدق، استمرار سفر در همه یا بیشتر سال باشد، نماز حمله دار تنها با تحقق این شرط تمام خواهد بود؛ امّا اگر ملاک صدق، تحقق عنوان عرفى آن باشد، استمرار سفر در یک فصل از سال نیز کفایت مى‏کند و حکم به اتمام نماز چنین فردى در طول مدت سفر مى‏شود؛ لیکن بنابر قول به اینکه بلند یا کوتاه بودن مدت سفر تأثیرى در صدق عنوان مَن شُغلُهُ السَّفَر ندارد، بلکه ملاک، عدم منافات فاصله زمانى بین دو سفر با اختیار آن براى شغل و حرفه است، هرچند سفر کوتاه و فاصله زیاد باشد، اتمام نماز بر حمله‏دار واجب است، هرچند سفر او کوتاه باشد.
[۲] مستمسك العروة ج۸،ص ۷۵- ۷۷.
[۳] منهاج الصالحين (سيد محسن حكيم) ج۱،ص ۳۴۵- ۳۴۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌ ج۳،ص ۴۵۴- ۴۵۵.    
۲. مستمسك العروة ج۸،ص ۷۵- ۷۷.
۳. منهاج الصالحين (سيد محسن حكيم) ج۱،ص ۳۴۵- ۳۴۷.منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۷۷.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار