حلیله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحَلیله این عنوان به زوجه گفته می شود.


تعریف حلیله

[ویرایش]

حلیله به زن انسان، اعم از دائم و موقت و آزاد و کنیز اطلاق مى‌شود.

کاربردحلیله درفقه

[ویرایش]

عنوان یاد شده به صورت جمع حلائل در قرآن کریم و به تبع در باب نکاح آمده است.
از زنانى كه به تصریح قرآن كریم ازدواج با آنان حرام است، زنپسر و زن پدر مى‌باشد كه اوّلى بر پدر و دومى بر پسر حرام است. در حکم یاد شده فرقى بین پسر و پدر نسبی و رضاعی نیست.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه ۲۳.    
۲. قواعد الاحکام ج۳، ص۲۷.    
۳. المبسوط ج۴، ص۲۰۵.    
۴. المبسوط ج۵، ص۳۰۵.    
۵. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۷۰.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۳۷۰.    


رده‌های این صفحه : فقه | نکاح | واژه شناسی
جعبه ابزار