حله (جامه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحُلَّه(به ضم ‌حاء و فتح و تشدید لام)، به دو جامه از جامه‌های یمن گفته می‌شود و از این عنوان در باب دیات سخن رفته است.


تعریف حُلَّه

[ویرایش]

حله به دو جامه گفته مى‌شود. بسیارى آن را به دو جامه از جامه‌هاى یمن،
[۴] الدرّ المنضود (فقعانى)، ص۳۲۰.
[۵] النخبة، ص۵۷.
[۶] منهاج المؤمنین، ج۲، ص۲۸۰.
و برخى قدما به دو جامه از جامه‌هاى یمن یا نجران تعریف كرده‌اند.

دادن حله برای دیه

[ویرایش]

جانی یا عاقله وى مى‌تواند جهت پرداخت دیه یكى از شش چیز را پرداخت كند: حُلَّه، گاو ،گوسفند، شتر، دینار و یا درهم. به عنوان مثال، دیه مردى كه به ناحق كشته شده، دویست حُلَّه یا دویست گاو یا صد شتر یا هزار گوسفند یا هزار دینار طلا و یا ده هزار درهم نقره است.
حُلَّه پرداختى به جهت دیه، بنابر نظر بسیارى باید یمنى باشد؛ چنان كه در تعریف آن گذشت. برخى، قائل به كفایت هر نوع جامه شده‌اند؛ هر چند جامه یمنى را اولى‌ دانسته‌اند.
[۹] توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۲۴.
برخى نیز گفته‌اند:
احتیاط واجب پرداخت جامه یمنى است.
[۱۱] منهاج الصالحین (سید محمدسعید حكیم)، ج۳، ص۲۹۲.
[۱۲] جامع المسائل (بهجت)،ج۵، ص۳۴۵.
حُلَّه پرداختى به جهت دیه باید سالم باشد و حُلَّه معیوب كفایت نمى‌كند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۰۱۶.    
۲. ارشاد الأذهان، ج۲، ج۲۳۲-۲۳۳.    
۳. الروضة البهیة، ج۱۰، ص۱۷۶.    
۴. الدرّ المنضود (فقعانى)، ص۳۲۰.
۵. النخبة، ص۵۷.
۶. منهاج المؤمنین، ج۲، ص۲۸۰.
۷. کتاب السرائر، ج۳، ص۳۲۳.    
۸. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۴.    
۹. توضیح المسائل مراجع، ج۲، ص۸۲۴.
۱۰. مبانی تکملة المنهاج، ج۲، ص۱۹۰.    
۱۱. منهاج الصالحین (سید محمدسعید حكیم)، ج۳، ص۲۹۲.
۱۲. جامع المسائل (بهجت)،ج۵، ص۳۴۵.
۱۳. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۵۵۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۳۶۹.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار