حق (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز موضوعات و عناوینی که در آیات قرآن مطرح شده است، حق است.


معنای حق

[ویرایش]

حق، نقيض باطل و به معناى وجوب و ثبوت‌ و در اصل به معناى مطابقت و موافقت است و در موارد مختلف به كار مى‌رود: ۱. ايجادكننده چيزى بر اساس حكمت؛ ۲. شى‌ء ايجاد شده بر اساس حكمت؛ ۳. اعتقاد به چيزى آن‌گونه كه هست؛ ۴. فعل و سخنى كه به اندازه و به موقع باشد.
در اين عنوان، هر سه‌ معناى اخير مورد نظر بوده است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌ «حق»، «الحاد»، «يلحدون»، «تعدلوا» و ... استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ابلاغ حق (قرآن)، اثبات حق (قرآن)، اختلاف در حق (قرآن)، ارزش حق (قرآن)، استهزای حق (قرآن)، اظهار حق (قرآن)، اعراض از حق (قرآن)، التقاط حق به باطل (قرآن)، الهام حق (قرآن)، انتخاب حق (قرآن)، انحراف از حق (قرآن)، انکار حق (قرآن)، اهمیت حق (قرآن)، ایمان به حق (قرآن)، بشارت حق (قرآن)، بیان حق (قرآن)، پیام حق (قرآن)، پیروزی حق (قرآن)، پیروی از حق (قرآن)، ترویج حق (قرآن)، تشبیه حق (قرآن)، تکذیب حق (قرآن)، تلاوت به حق (قرآن)، جدال در حق (قرآن)، جهل به حق (قرآن)، حق در تبلیغ (قرآن)، حق‌ستیزی (قرآن)، حق‌طلبان (قرآن)، حق‌طلبی (قرآن)، حق و انبیاء (قرآن)، حق و باطل (قرآن)، حق و عدل (قرآن)، حق و گمان (قرآن)، حکم به حق (قرآن)، دعای حق (قرآن)، دعوت به حق (قرآن)، دین حق (قرآن)، راه حق (قرآن)، راهیان حق (قرآن)، رؤیای حق (قرآن)، سخن حق (قرآن)، سفارش به حق (قرآن)، سوگند به حق (قرآن)، شادمانی به حق (قرآن)، شک در حق (قرآن)، شناخت حق (قرآن)، ظهور حق (قرآن)، علم به حق (قرآن)، قتل به حق (قرآن)، قضاوت به حق (قرآن)، کافران و حق (قرآن)، کتمان حق (قرآن)، کفر به حق (قرآن)، گواهی به حق (قرآن)، معبود حق (قرآن)، معیار حق (قرآن)، منافقان و حق (قرآن)، منشأ حق (قرآن)، موارد حق (قرآن)، ناخشنودی از حق (قرآن)، ویژگی‌های حق (قرآن)، هدایت به حق (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۰، ص۴۹، «حقق».    
۲. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفرداتفی غریب القرآن، ص ۲۴۶، «حق».    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن،،ج۱۰، ص۶۲۵، برگرفته از مقاله «حق».    


رده‌های این صفحه : حق | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار