حق تولیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحق تولیت‌ یکی ازعناوینی است که در باب وقف و ارث بحث شده است.


تعریف حق تولیت

[ویرایش]

حق تولیت به حق سرپرستی و مدیریت مال وقفی رامی گویند.حق تولیت در اصل از آنِ واقف است و او مى‌ تواند آن را براى دیگرى قرار دهد.
[۱] تذكرة الفقهاء ج ۲،ص۴۴۱.


احکام حق تولیت

[ویرایش]

برخى، حق تولیت را از مصادیق حق به معناى خاص آن برشمرده و آن را از حقوق ى دانسته‌ اند كه از راه ارث یا غیر آن قابل نقل و انتقال به دیگرى نیست
[۴] الرسائل الاحمدیةج۳،ص ۳۷

و به همین جهت (عدم قابلیت براى نقل و انتقال) برخى، آن را از احکام دانسته‌ اند؛ چه اینكه حكم ذاتاً قابل نقل و انتقال نیست.
برخى گفته‌ اند: حق تولیت اگر از جانب حاکم شرع به كسى داده شود، قابل سقوط- به معناى رفع ید از آن- است و اگر از جانب واقف داده شود، قابل سقوط نیست.برخى دیگر گفته‌ اند: در صورت واگذارى آن از جانب حاکم شرع، اگر پذیرش آن بر فرد واجب باشد باید آن را بپذیرد و خود دارى از آن جایز نیست، اما اگر قبول واجب نباشد، پس از قبول نیز مى ‌تواند از آن رفع ید كند. و چنانچه واقف ضمن عقد وقف، حق تولیت را به یكى از موقوف علیهم واگذار كند، رد آن و رفع ید جایز نیست، مانند اینكه مالى را بر اشخاص و اعقاب آنها وقف كند و ضمن وقف، تولیت را به یكى از آنان بدهد و او بپذیرد. و اگر براى اجنبی قرار دهد، رد جایز است، هرچند بعد از قبول باشد.
[۷] حاشیه بر رساله ارث ص۲۹-۳۰پانویس

[ویرایش]
 
۱. تذكرة الفقهاء ج ۲،ص۴۴۱.
۲. کتاب المکاسب ج۶،ص۱۱۰    
۳. حاشیة کتاب المکاسب (اصفهانی)ج۵،ص۲۳۸    
۴. الرسائل الاحمدیةج۳،ص ۳۷
۵. بلغة الفقیه ج۱،ص۳۸    
۶. الفوائد العلیةج۱ص۱۱۴    
۷. حاشیه بر رساله ارث ص۲۹-۳۰


منبع

[ویرایش]

جمعي از پژوهشگران زير نظر سيد محمود هاشمي شاهرودي فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت عليهم السلام، ج‌۳، ص ۳۳۴


رده‌های این صفحه : ارث | فقه | وقف
جعبه‌ابزار