حق الله

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحق اللَّه، به حق ثابت براى خداوند گفته می شود.


تعریف حق الله

[ویرایش]

حق اللَّه، مقابل حق الناس عبارت است از متعلق الزام شرعی که به لحاظ مصلحت مخاطبان تشریع شده است، مانند وجوبنماز،روزهماه رمضان و حج.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۳۳۹    


رده‌های این صفحه : حق الله | حقوق
جعبه ابزار