حقیقت عرفی عام تخصصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحقیقت عرفی عام تخصصی به وضع تعیّنیِ لفظ برای معنای خاص توسط عرف عام اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

حقیقت عرفی عام تخصصی، مقابل حقیقت عرفی عام تخصیصی بوده و در جایی است که عامه مردم در ابتدا لفظی را به کمک قرینه در غیر معنای لغوی خود به کار ببرند و سپس به مرور و بر اثر زیادی استعمال لفظ در معنای جدید، دیگر نیاز به آوردن قرینه نباشد و لفظ در آن معنا وضع تعینی پیدا کند؛ مثل لفظ «دابّه» که در لغت به معنای هر جنبنده‌ای است و در میان عامه مردم تنها برای حیوان چهار پا استعمال می‌شود.
[۱] موضح القوانین، اعتمادی، مصطفی، ص۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. موضح القوانین، اعتمادی، مصطفی، ص۱۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۲۷، برگرفته از مقاله «حقیقت عرفی عام تخصصی»    

رده‌های این صفحه : حقیقت عرفی عام
جعبه‌ابزار