حفظ حدود خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمؤمنین، کسانی هستند که هم خودشان از حدود خدا تجاوز نمی‌ کنند، و هم نسبت به آن اهتمام و مراقبت دارند. و حفظ حدود خداوند، موجب دستیابی به بهشت است.


حفظ حدود الهی

[ویرایش]

حفظ حدود الهی، موجب دستیابی به بهشت است.
ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم وامولهم بان لهم الجنة... «خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خریداری کرده، که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد (به این گونه که: ) در راه خدا پیکار می‌ کنند، می‌ کشند و کشته می‌ شوند.....» التئبون... والحـفظون لحدود الله وبشر المؤمنین. «توبه کنندگان، عبادت کاران، سپاس گویان، سیاحت کنندگان، رکوع کنندگان، سجده آوران، آمران به معروف، نهی کنندگان از منکر، و حافظان حدود (و مرزهای) الهی، (مؤمنان حقیقی ‌اند) و بشارت ده به (اینچنین) مؤمنان!» (برداشت براساس روایت امام سجاد علیه السلام است که فرمود: «التائبون...» وصف مؤمنان در آیه قبل است.)

← حافظان حدود


آنها که پس از ادای رسالت امر به معروف و نهی از منکر، به آخرین و مهمترین وظیفه اجتماعی خود یعنی حفظ حدود الهی، و اجرای قوانین او، و اقامه حق و عدالت قیام می‌کنند" (و الحافظون لحدود الله). حکایت از مسئولیت‌های همگانی در مورد تشکیل حکومت صالح و شرکت فعالانه در مسائل مثبت سیاسی دارد.

← مراقبت از حدود خدا


و اگر اول توبه و عبادت و گردش و رکوع و سجود ایشان را آورده، برای این است که این اوصاف، اوصاف فردی آنان است، لذا اول آنها را ذکر کرده، بعدا اوصاف اجتماع ایشان را که ناشی از ایمان آنان است ذکر نموده، و آن این است که مؤمنین با امر به معروف و نهی از منکر اجتماع صالحی بوجود می‌ آورند، آن گاه در خاتمه وصف پسندیده و جمیلی را که ایشان در هر دو حال یعنی هم در حال انفراد و هم در حال اجتماع دارند ذکر کرده، و آن این است که ایشان حافظ حدود خدایند، و اگر تعبیر به "حافظ" کرد برای این است که بفهماند مؤمنین، هم خودشان از حدود خدا تجاوز نمی‌ کنند، و هم نسبت به آن اهتمام و مراقبت دارند.
و ثانیا معلوم شد که مقصود از "سیاحت"- که در لغت به معنای سیر و گردش در زمین است- در اینجا آن معنایی که با سیاق ترتیب مناسب تر است سیر و رفت و آمد در جایگاههای عبادت و مساجد است، نه آن معنایی که بعضی گفته ‌اند که منظور از آن روزه گرفتن و یا سیاحت در زمین به منظور تفکر در عجائب قدرت خدا و دیدن آثار و دیار امتهای گذشته و عبرت گرفتن از سرنوشت آنان، و یا منظور از آن، مسافرت جهت طلب علم و یا طلب خصوص احادیث باشد، زیرا این احتمالات و وجوه با سیاق آیه تناسب ندارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تفسیر نورالثقلین، شیخ حویزی، ج۲، ص۲۷۲.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۱۱۱.    
۳. توبه/سوره۹، آیه۱۱۲.    
۴. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۸، ص۱۵۳.    
۵. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۹، ص۵۳۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حفظ حدود خدا».    


رده‌های این صفحه : موضوعات قرآنی
جعبه ابزار