حفص (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحفص ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حفص بن سلیمان اسدی، حَفْص بن سلیمان بن مغیره اسدی، معروف به حفیص و غاضری، مُقری و مشهورترین راوی قرائت عاصم بن ابی النجود (از معروف‌ترین قرّاء سبعه)
حفص بن عمر دوری، حَفْص‌ بن عُمر دُوری، از راویان قرائتهای هفت‌گانه قرآن و محدّث قرن دوم و سوم
حفص بن غیاث نخعی‌کوفی، حفص‌ بن غیاث نخعی کوفی، محدّث و قاضی اهل سنّت و از شاگردان امام صادق (علیه‌السلام)
حفص بن ولید حضرمی، حَفْص بن ولید بن سیف (یوسف) حضرمی، کنیه‌اش ابوبکر، از امرای اموی و از والیان مصر
حفص‌الفرد، حَفْصُ الفَرد، متکلم مصری قرن دوم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار