حضرت شیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت شیث سومین فرزند حضرت آدم و جانشین او بوده است. حضرت آدم حدود ۳۴ فرزند داشته است که هابیل و قابیل از اولین فرزندان این پیامبر بزرگوار بوده اند


حکایت عطای حضرت شیث به ادم

[ویرایش]

در روایتی از امام محمد باقر علیه السلام آمده است:
آدم علیه السلام بعد از کشته شدن هابیل، بسیار گریست و به درگاه خداوند شکوه کرد. خداوند به او وعده پسری داد تا جای هابیل را بگیرد. آن‌گاه به او فرزندی عطا کرد که آدم او را شیث نام گذاشت.

نام دیگر حضرت شیث

[ویرایش]

خداوند به آدم وحی کرد که:«این پسر بخششی است از جانب پروردگارت، پس نام او را «هبة الله» بگذارو آدم علیه السلام نیز چنین کرد.

حکایت به رسالت رسیدن حضرت شیث

[ویرایش]

حضرت آدم (ع ) پس از حدود هزار سال زندگی به هنگام وفات، مأمور شد شیث را جانشین و وصّی خود معرفی نماید. او نیز تمامی فرزندان خود را جمع نمود و شیث را به جانشینی خود منصوب نمود.

قابیل و حضرت شیث

[ویرایش]

قابیل که از این موضوع مطلع شد، نزد شیث آمده. او را تهدید کرد و گفت: سبب این که من برادرت هابیل را کشتم، همین بود که او مقام وصایت پدر را داشت و براى آن که فرزندان او به بچه هاى من در آینده فخرفروشى نکنند، من او را کشتم. اکنون تو نیز اگر جایى اظهار کنى که مقام وصایت پدر به تو رسیده، تو را نیز خواهم کشت.

هشدار حضرت ادم به شیث از مکر قابیل

[ویرایش]

همان گونه که ابن اثیر و طبرى نقل کرده انددر روایات آمده که آدم علیه السلام به شیث سفارش کرد که علم و مقام خود را از قابیل پنهان دارد، مبادا که به وی نیز حسد ورزد و همانند هابیل او را نیز به قتل رساند. از این جهت شیث پیوسته در هراس و در حال تقیه به سر می‌برد.

مردم زمان حضرت شیث

[ویرایش]

خداوند تعالی شیث را به پیامبری برگزید و پنجاه صحیفه بر وی نازل کرد تا به وسیله آنها مردم زمان خود را که همگی از نوه‌ها و نوادگان آدم ابوالبشر علیه السلام بودند به توحید و یگانگی خدا دعوت نماید.

عمر حضرت شیث

[ویرایش]

می گویند حضرت شیث علیه السلام ۹۱۲ تا هزار سال زندگی کرد و همواره با جبرئیل و فرشتگان الهی در ارتباط بود و وحی خداوندی را دریافت و به مردم ابلاغ میکرد.

جانشین حضرت شیث

[ویرایش]

بر اساس سنت تغییر ناپذیر آفرینش، دوران زندگى شیث به سر آمد و به دستور خداوند، ادریس را که از بهترین نواده هاى آدم بود، بجانشینى برگزید و ودائع نبوت را به او سپرد.

محل تبلیغ حضرت شیث

[ویرایش]

محل تبلیغ وی مکه معظمه بود و مطالب صحیفه‌ها را که دلایل خداشناسی، فرایض و احکام و سنن و حدود الهی بود برای فرزندان آدم می‌خواند.

مدفن حضرت شیث

[ویرایش]

وی سرانجام در مکه درگذشت و در کوه ابوقبیس به خاک سپرده شد.

منابع

[ویرایش]

برای مطالعات بیشتر رجوع شود به منابع زیر:
حیوه القلوب، علامه مجلسی، ج ۱، ص ۷۶؛
قصص الانبیاء؛ طبری،‌ ۷۴؛
قصص الانبیاء جزایری، ‌ص ۵۴؛
تاریخ یعقوبی،‌ ج ۱، ص ۸؛
مروج الذهب، ‌ج ۱، ص ۴۸؛
تاریخ انبیاء، نوشته رسولی محلاتی
تاریخ طبرى، ج ۱، ص ۱۰۷- ۱۱۱


رده‌های این صفحه : تاریخ انبیاء | حضرت شیث | قصص قرآنی
جعبه ابزار