حسین بن علی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین بن علی ممکن است اسم برای شخصیت‌های ذیل باشد:

امام حسین علیه‌السلام، سومین امام شیعیان
حسین بن علی بن حسین، برادر شیخ صدوق و از راویان و مؤلفان قرن چهارم
حسین بن علی جعل، معروف‌ به‌ کاغذی‌، فقیه‌ حنفی‌ و متکلم‌ صاحب‌نامِ معتزلی قرن‌ چهارم
حسین بن علی سنقری، از علمای سده چهاردهم
حسین بن علی مغربی، جد وزیر مغربی و از خاندان مشهور خاندان بنو مغربی
حسین بن علی بن حسین مغربی، مشهور به وزیر مغربی و از افراد مشهور خاندان بنو مغربی
ابوعلی حسین بن علی، از محدثان حنفی‌مذهب در قرن سوم هجری قمری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار