حسین بن علی بن حسین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعبداللّه حسین بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه، برادر شیخ صدوق و از راویان و مؤلفان قرن چهارم است.


فعالیت غلمی

[ویرایش]

نجاشی و طوسی بر وثاقت او تصریح کرده و مؤلفان بعدی نیز قول آن دو را پذیرفته‌اند.
او و برادرش صدوق قدرت زیادی در فراگیری و حفظ داشته‌اند.
از پدر و برادرش و جمعی دیگر روایت کرده و چند کتاب نوشته که یکی از آن‌ها به خواهش صاحب بن عَبّاد بوده است.
شیخ طوسی و سید مرتضی و حسن بن محمد بن الحسن القمی ، مؤلف تاریخ قم ، از او روایت کرده‌اند.
نسبت منتجب الدین رازی و بیش‌تر عالمان این خاندان به او می‌رسد.
[۱] ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج۲، ص۳۰۶، حیدرآباد دکن ۱۳۳۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن حجر عسقلانی، لسان المیزان، ج۲، ص۳۰۶، حیدرآباد دکن ۱۳۳۰.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «بابویه»، شماره۶۵.    


رده‌های این صفحه : آل بابویه | تراجم | خاندان ها | علمای شیعه
جعبه ابزار