حسین‌علی قدسی قهفرخی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین‌علی قدسی قهفرخی اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسینعلی قدسی قهفرخی، از شعرای معاصر، در حدود سال ۱۲۸۵ش متولّد شده و پس از تحصیل به استخدام اداره فرهنگ درآمده و به آموزگاری در چهارمحال روزگار می‌گذرانید.
این بیت از اوست:
گشته خیالم چو زلف یار پریشان ••••• دل شده از دست روزگار پریشان
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۳۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۳۷۴.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۲۷.    جعبه ابزار