حسین‌علی بن شیخ‌علی‌خان زنگنه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسین‌علی بن شیخ‌علی‌خان زنگنه اصفهانی، از فضلای قرن یازدهم هجری اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسین‌علی بن شیخ‌علی‌خان زنگنه، از فضلای قرن یازدهم هجری است. پدرش از وزرای عالی مقام شاه سلیمان صفوی بوده است. خود او در اصفهان به تحصیل علم و ادب پرداخت. کتاب «بدایع البیان» در تفسیر قرآن از تالیفات اوست.
[۱] منزوی، احمد، فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج۱، ص۸.
[۲] استوری، چارلز آمبروز، ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری، ج۱، ص۲۵۸.
نسخه‌هایی از این کتاب در کتابخانه‌ها موجود است از جمله:
نسخه‌ای به شماره ۱۷۶ در کتابخانه ملّی ملک در تهران و نسخه‌ای به شماره ۷۴۶۶ در کتابخانه آستان قدس رضوی و نسخه دیگر به شماره ۳۲۰۱ در کتابخانه مسجد اعظم قم.
[۳] استادی، رضا، فهرست کتابخانه مسجد اعظم قم، ص۴۴.
[۴] فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی رضوی، ص۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. منزوی، احمد، فهرست نسخه‌های خطی فارسی، ج۱، ص۸.
۲. استوری، چارلز آمبروز، ادبیات فارسی بر مبنای تالیف استوری، ج۱، ص۲۵۸.
۳. استادی، رضا، فهرست کتابخانه مسجد اعظم قم، ص۴۴.
۴. فکرت، محمدآصف، فهرست الفبایی رضوی، ص۸۷.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۸۲۴-۸۲۵.    جعبه ابزار