حسن بن علی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن علی ممکن است اسم برای شخصیت‌های ذیل باشد:

امام حسن مجتبی (علیه‌السلام)، دومین امام شیعیان
امام حسن عسکری علیه‌السلام، امام و پیشوای يازدهم از امامان معصوم
حسن بن علی بجلی، مؤسس یکی از فرقه‌های بربر مراکش
ابومحمد بربهاری، ابومحمّدحسن بن علی بن خَلَف، محدث، فقیه، واعظ و شیخ حنبلیان در بغداد در نیمه دوم قرن سوم و آغاز قرن چهارم
ابن‌شعبه حرانی، حسن ‌بن علی ‌بن حسین ‌بن شعبه، محدّث امامی و مؤلف کتاب مشهور تُحَف ُالعقول
ابن‌داود حلی، ابومحمد حسن‌ بن‌ علی‌، ملقب‌ به‌ تقی‌الدین‌، رجالی‌، فقیه‌ و ادیب‌ امامی و از علماى بزرگ شیعه در قرن هفتم هجرى
ابن‌شدقم، ابوالمکارم‌ بدرالدین‌، حسن‌ بن‌ علی‌ بن‌ حسن‌ بن‌ علی‌ ابن‌ شدقم‌ حسینی‌، موّرخ‌، فقیه‌، محدّث‌، شاعر و ادیب‌ مدنی‌ در سده ۱۰ق‌/۱۶م‌
ابوعلی جوزجانی، ابوعلی‌ حسن‌ بن‌ علی‌، از عرفای‌ بزرگ‌ خراسان‌ در قرن‌ سوم‌
حسن بن علی جوهری، محدّثِ ایرانی‌الاصل‌ قرن ‌ پنجم
ناصر اطروش، ابومحمد حسن‌ بن علی حسینی، ملقب به ناصر کبیر، از فرزندزادگان امام حسین (علیه‌السلام) و سومین فرمانروای علویان طبرستان در سده سوم
حسن بن علی یازوری، از مشهورترین وزیران اهل قلم در دولت فاطمیان
ابوعلی حسن بن علی اصفهانی، از محدثین راویان اصفهان و همدان
حسن‌ بن علی‌ آل‌خرسان، فقیه امامی قرن سیزدهم، یکی از شخصیت‌های آل‌خرسان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار