حسن بن جهم واذاری تیمی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن جهم واذاری تیمی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعلی حسن بن جهم بن جبله بن مصقله واذاری تیمی، از محدّثین قرن سوم هجری و از اهالی قریه «واذار» اصفهان است. از حسین بن فرج، اسماعیل بن عمرو و حیّان بن بُشر روایت می‌کند و احمد بن اسحاق از او نقل حدیث می‌نماید.
وی در رجب سال ۲۹۰ق وفات یافته است.
[۱] اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۲۶۱.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۷۱.    جعبه ابزار