حسن بن ابی‌عدنان اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن ابی‌عدنان اصفهانی، از عرفای اصفهان در قرن هشتم هجری می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

امام‌الدّین حسن بن عزّالدّین ابی‌عدنان، معروف به خواجه میرحسن، از عرفای اصفهان در قرن هشتم هجری است.
در شب پنج شنبه ۱۰ رمضان ۷۸۸ق وفات یافته و در محلّه طوقچی اصفهان مدفون شد.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۸۹.

[مقبره‌اش مقابل مسجد مصری قرار داشته و بقعه‌ای بر سر قبر او وجود داشت و بر سنگ قبر او از امام‌الدّین حسن با القاب «سلطان الاولیاء و برهان الاصفیاء امام الحق و الدّنیا و الدّین حسن بن الامام السعید عزّالملّه و الدّین ابی عدنان» یاد شده بود.
[۲] هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۵۸۸-۵۸۹.
که متاسفانه در سال ۱۳۷۸ش مقبره را از بین بردند.]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۲، ص۵۸۹.
۲. هنرفر، لطف‌الله، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، ص۵۸۸-۵۸۹.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۹.    جعبه ابزار