حسن بن ابراهیم عراقی سلطان‌آبادی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن ابراهیم عراقی سلطان‌آبادی اصفهانی، عالم فاضل و فقیه مجتهد در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا حسن بن میرزا ابراهیم عراقی سلطان آبادی عالم فاضل و فقیه مجتهد. [پدرش در مسجد نو بازار به محرّری مشغول بود] خودش در اصفهان نزد جمعی از فضلاء از جمله میرزا محمّدباقر چهارسوقی (صاحب روضات) [میرزا محمّدحسن نجفی] و دیگران به کسب فیض پرداخته و سپس به نجف اشرف مهاجرت نموده و نزد میرزا حبیب‌اللّه رشتی و سایر مجتهدین و علمای اعلام آنجا به تکمیل تحصیلات خود پرداخته [و از میرزا حبیب‌اللّه رشتی، سیّدمحمّدکاظم طباطبائی یزدی، آخوند ملّامحمّدکاظم خراسانی و آخوند ملّالطف‌اللّه مازندرانی اجازه دریافت نمود.]
وی در مسجد ذوالفقار اقامه جماعت می‌نموده و در مدرسه صدر بازار به تدریس خارج فقه و اصول می‌پرداخته و جمعی از فضلاء از محضر او مستفیض می‌شدند. [پس از آنکه میرزا‌هاشم امام جمعه مسجدی را در اختیار کسبه قرار داده بود و آنان آنجا را به انبار تبدیل کرده و از مسجد بودن ساقط نموده بودند، وی با همت جمعی از مؤمنین محلّه جماله در حوالی مسجد جامع عتیق اصفهان، به آنجا رفته و مسجد را از غصب خارج ساخته و شروع به تجدید بنای آن نمودند و آن مسجد را مسجد سلام نامیدند.]
آن عالم ربّانی، در نهی از منکر کوشا و غیور و در رفع ظلم و مظلومین همتی والا داشته و در زهد و تقوا و تزکیه نفس در بین اقران ممتاز بوده است.

وفات

[ویرایش]

وی سرانجام در سال ۱۳۲۳ق وفات یافته و در تکیه شهشهانی واقع در تخت فولاد مدفون شد. [سیّداحمد صفائی خوانساری از شاگردان اوست.
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۶۷-۱۶۸.
[۲] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۴۸۱-۴۸۲.
[۳] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۵۵.
[۴] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۳۷۸.
[۵] جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان، ص۳۲۸.
[۶] جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۷۰.
]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۱۶۷-۱۶۸.
۲. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ص۴۸۱-۴۸۲.
۳. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۱۵۵.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۳۷۸.
۵. جابری انصاری، حاج میرزا حسن خان، تاریخ اصفهان، ص۳۲۸.
۶. جناب، میرسیدعلی، الاصفهان: رجال و مشاهیر، ص۷۰.
۷. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرجال، ج۱، ص۱۴۳-۱۴۴.    


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۹.    جعبه ابزار