حسن بن ابراهیم انواری سودائی دستگردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن ابراهیم انواری سودائی دستگردی اصفهانی، از اساتید دانشکده پزشکی اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

دکتر حسن انواری بن ابراهیم بن شیخ عبدالکریم سودائی دستگردی، از اساتید دانشکده پزشکی اصفهان، در سال ۱۲۹۵ش متولّد شد و پس از تحصیلات ابتدائی و متوسّطه، در دانشکده پزشکی تهران ادامه تحصیل داد و در رشته پزشکی به درجه دکترا نائل شد. سپس در مراکز درمانی اصفهان از جمله بیمارستان کارگران اصفهان (بیمه‌های اجتماعی) و بیمارستان امین به خدمت پرداخت.
وی در کنار فعالیت‌های پزشکی، در آموزشگاه عالی بهداری اصفهان و سپس در دانشکده پزشکی اصفهان رشته درمان‌شناسی را تدریس نمود و موفّق به نائل شدن به درجه استادی دانشگاه شد. چندین سال نیز سمت‌های مختلف اداری را در دانشکده پزشکی و دانشکده داروسازی برعهده داشت.

تالیفات

[ویرایش]

تالیفات وی عبارتنداز:
۱. «دستور درمان یا اصول تداوی» ۲. «درمان‌شناسی» ۳. «داروشناسی» ۴. «مقالاتی در مجله دانشکده پزشکی اصفهان» ۵. «راهنمای دانشکده پزشکی و داروسازی اصفهان»

منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۴۳-۴۴۴.    


جعبه ابزار