حسان بن مهران جمّال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسان بن مهران جمّال کوفی کاهلی اسدی، از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم (علیهم‌السّلام)، و از محدثان مورد اعتماد شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حسان بن مهران جمّال کوفی کاهلی اسدی، از موالی بنی کاهل، تیره‌ای از قبیله بنی اسد بود و از اصحاب امام باقر، امام صادق و امام کاظم (علیهم‌السّلام) به شمار می‌رفت و از آن بزرگواران و محدثانی چون عمیره،‌ هاشم بن ابی عمار جنبی و دیگران روایت کرده است.
کسانی چون قاسم بن اسماعیل، سیف بن عمیره و عبدالصمد بن بشیر از وی روایاتی نقل کرده‌اند.
نجاشی او را در زمره محدثان شیعه و بسیار مورد اعتماد دانسته و از برادرش صفوان جمال، صحابی امام صادق (علیه‌السّلام) برتر، و روایاتش را صحیح‌تر می‌داند.
وی دارای کتاب الحدیث می‌باشد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۸] فیض کاشانی، محمد بن محسن، نضد الایضاح، ص۸۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۴۷.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۴.    
۳. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۷۱.    
۴. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۱۳۵.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، ایضاح الاشتباه، ص۱۶۸.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۱۸.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۸۱.    
۸. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۷۱.    
۹. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۴، ص۶۲۴.    
۱۰. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۲، ص۱۸۹ - ۱۹۰.    
۱۱. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۲۵۱.    
۱۲. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۶۴.    
۱۳. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۳، ص۳۵۲.    
۱۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۸، ص۲۶۷.    
۱۵. مازندرانی، محمّد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۲، ص۳۵۳.    
۱۶. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۴۷.    
۱۷. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۲۰.    
۱۸. فیض کاشانی، محمد بن محسن، نضد الایضاح، ص۸۵.
۱۹. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۴۴.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۲۴۵، برگرفته از مقاله «حسان بن مهران جمّال».


جعبه ابزار