حزوره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحزوره به فتح حاء و سکون زاء اسم مکانی می‌باشد.‌ از آن در باب حج نام برده‌اند.


اصطلاح حزوره

[ویرایش]

حزوره مکانی بین صفا و مروه است.

احکام حزوره

[ویرایش]

عمره گزاری که قربانی همراه خود آورده یا قربانی- به جهت کفاره صید و غیر آن- بر عهده‌اش آمده، واجب است قربانی را در مکه ذبح یا نحر کند. افضل مکانها در مکه برای کشتن قربانی حزوره است؛لیکن به گفته برخی با توسعه مسجد الحرام، این مکان داخل در مسجد شده است؛ از این رو، در موقعیت جدید، عمل به استحباب یاد شده امکان ندارد.
[۶] موسوی گلپایگانی، محمدرضا، احکام و آداب حج، ص۱۷۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجفی جواهری، محمد حسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۹۷.    
۲. اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، ج۶، ص۲۰۶.    
۳. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۵، ص۳۲۸.    
۴. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۵، ص۳۳۸.    
۵. نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۹۶-۱۹۷.    
۶. موسوی گلپایگانی، محمدرضا، احکام و آداب حج، ص۱۷۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۲۹۸.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | قربانی
جعبه ابزار