حزب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



واژه حزب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حزب (فقه)، به معنای گروه و دارای کاربرد در فقه اسلامی
حزب (سیاست)، به معنای گروه، گردآورده برای اهداف سیاسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار