حرکت (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحرکت در دو معنا استعمال شده است.‌ از حرکت به معنای نخست در بابهای طهارت، صلات، حج و صید و ذباحه سخن گفته‌اند.


معانی حرکت

[ویرایش]

۱-تکان خوردن، جابه جا شدن، مقابل سکون
۲-هر یک از سه نشانه نوشتاری زیر، زبر و پیش.

احکام حرکت به معنای نخست

[ویرایش]

هنگام تلقین میت، مستحب است با دست راست شانه راست میت و با دست چپ شانه چپ او را گرفته و دهان را به‌ گوشش نزدیک نموده، به شدت تکان بدهند و تلقین کنند.
در نمازهای واجب، واجب است بدن و مکان نمازگزار استقرار داشته باشد، یعنی ساکن و بدون حرکت باشد.
بر لال واجب است در تکبیرة الاحرام و ذکرهای واجب نمازو نیز بنابر مشهور هنگام تلبیه زبان خود را همراه با اشاره انگشت حرکت دهد.
سایه قرار دادن بر بالای سر در حال حرکت بر مرد محرم حرام است.
از شرایط صحّت تذکیه آن است که حیوان پس از ذبح حرکتی بکند که نشانگر حیات یا استقرار حیات او باشد؛ هرچند به پلک زدن یا حرکت دادن دم باشد. برخی، علاوه بر آن، خروج خون به مقدار متعارف را لازم دانسته‌اند.

احکام حرکت به معنای دوم

[ویرایش]

از حرکت به معنای دوم در باب صلات سخن گفته‌اند.
اخلال عمدی به حرکات کلمه در قرائت و نیز ذکرهای واجب نماز موجب بطلان آن می‌شود.

مقالات مرتبط

[ویرایش]

حرکت در جوهر
حرکت جوهری
حرکت کلامی
حرکت فلسفی

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۱۲۰.    
۲. جواهر الکلام ج۹، ص۲۱۲.    
۳. الحدائق الناضرة ج۱۵، ص۶۴.    
۴. جواهر الکلام ج۱۸، ص۳۹۴.    
۵. جواهر الکلام ج۳۶، ص۱۲۵.    
۶. جواهر الکلام ج۹، ص۲۸۷.    
۷. العروة الوثقی ج۲، ص۵۱۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۸۵-۲۸۶.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | فقه | نماز | واجبات نماز
جعبه ابزار