حروف یرملون

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه حروف «ى، ر، م، ل، و، ن» حروف یرملون‏ می گویند .


کاربرد فقهی حروف یرملون

[ویرایش]

از آن به مناسبت در باب صلات نام برده ‏اند.

احکام حروف یرملون

[ویرایش]

در قرائت نماز ادغام تنوین یا نون ساکن در حروف یرملون واجب نیست . گروهى آن را- بنابر احتیاط- لازم دانسته ‏اند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروة الوثقی‌ ج۲،ص۵۱۹.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام،ج‌۳،ص۲۹۵.    


رده‌های این صفحه : تجوید | قرآن شناسی
جعبه ابزار