حروف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالفاظ مفردِ فاقد معنای مستقل را حروف گویند.
حرف، از اقسام لفظ مفرد بوده و عبارت است از لفظی که معنای مستقلی ندارد، بلکه در افاده معنا نیاز به غیر دارد؛ به بیان دیگر، به کمک غیر بر معنا دلالت می‌کند، مانند: کلمه «مِن» که به تنهایی بر معنای مستقل (ابتدا) دلالت نمی‌کند، مگر آن که متعلق آن ذکر شود، مانند: «خرجت من المدینة».
[۲] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، المنطق، ص۵۹.    
۲. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰.
۳. حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۶۰.    
۴. جرجانی، محمد بن علی، کتاب التعریفات، ص۳۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۱۹، برگرفته از مقاله «حروف».    


جعبه ابزار