حرمت ابدی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحرمت ابدى عنوانی است که درباب نکاح مطرح می شود‌.


تعریف حرمت ابدی

[ویرایش]

حرمت ابدى به حرمت هميشگى ازدواج بين دو نفر گفته می شود.

منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۲۹۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات فقهی | فقه | نکاح
جعبه ابزار