حرص ولید بن مغیره (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمیل شديد به چيزى يا براى به دست آوردن چيزى را حرص می نامند. حِرص، از رذایل اخلاقی به شمار می‌رود.


طمع کاری ولید بن مغیره

[ویرایش]

ولید بن مغیره ، فردی طمع کار و افزون خواه بود.
«ذرنی ومن خلقت وحیدا• وجعلت له مالا ممدودا• وبنین شهودا• ومهدت له تمهیدا• ثم یطمع ان ازید• کلا انه کان لایـتنا عنیدا»؛ مرا با کسی که او را خود به تنهایی آفریده‌ام واگذار! همان کسی که برای او مال گسترده‌ای قرار دادم، و فرزندانی که همواره نزد او (و در خدمت او) هستند، و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم! باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم! هرگز چنین نخواهد شد؛ چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می‌ورزد! ( آیه یاد شده و آیات قبل و بعدش در مورد ولید بن مغیره مخزومی نازل شده است )

بی نتیجه بودن حرص

[ویرایش]

حرص و آز ولید بن مغیره بی نتیجه بود.
«ذرنی ومن خلقت وحیدا• وجعلت له مالا ممدودا• وبنین شهودا• ومهدت له تمهیدا• ثم یطمع ان ازید• کلا انه کان لایـتنا عنیدا• سارهقه صعودا»؛ مرا با کسی که او را خود به تنهایی آفریده‌ام واگذار! همان کسی که برای او مال گسترده‌ای قرار دادم، و فرزندانی که همواره نزد او (و در خدمت او) هستند، و وسایل زندگی را از هر نظر برای وی فراهم ساختم! باز هم طمع دارد که بر او بیفزایم! هرگز چنین نخواهد شد؛ چرا که او نسبت به آیات ما دشمنی می‌ورزد!و بزودی او را مجبور می‌کنم که از قلّه زندگی بالا رود (سپس او را به زیر می‌افکنم)!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مدثر/سوره۷۴، آیه۱۱ - ۱۶.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۵، ص۲۲۳.    
۳. مدثر/سوره۷۴، آیه۱۱ - ۲۹.    
۴. آلوسی، شهاب الدین، روح المعانی، ج۱۵، ص۱۳۵.    
۵. مدثر/سوره۷۴، آیه۱۱ - ۱۷.    
۶. علامه طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ج۲۰، ص۱۳۴، ترجمه موسوی همدانی.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۳۹۱، برگرفته از مقاله «حرص ولید بن مغیره»    


رده‌های این صفحه : حرص | رذائل اخلاقی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار