حرب بن ابی الأسود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر منابع کهن تاریخی نامی از وی به میان نیامده است، تنها کتابی که نام وی را آورده «وسیلة الدارین»
[۱] موسوی زنجانی، ابراهیم، وسيلة الدّارين، ج۱، ص۱۳۴.
با استناد به رجال شیخ طوسی است. ولی در رجال طوسی واژه حرب موجود نیست و فقط در آنجا آمده است که ابن ابی‌ الاسود دؤلی در شمار اصحاب امام حسین علیه السلام می‌ باشد. ولی آیا این شخص در کربلا نیز حضور داشته یا نه چیزی نگفته است.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. موسوی زنجانی، ابراهیم، وسيلة الدّارين، ج۱، ص۱۳۴.
۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ج۱، ص۱۰۰.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۴۲- ۱۴۳.    


جعبه ابزار