حدیث واهی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث واهی، از احادیث بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث ضعیفی که ترک آن لازم است، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث واهی قسمی از حدیث ضعیفی است که ضعف آن موجب ترک عمل به آن می‌شود ولی قسم دیگر از حدیث ضعیف حدیثی است که ضعف آن موجب امتناع عمل به آن نمی‌شود که شبیه به حسن در اصطلاح ترمذی است.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از حدیث واهی به خبر واهی، روایت واهی، واهی، احادیث واهی نیز تعبیر می‌شود.
[۲] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۲۰.
[۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۵۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۲، ص۱۱۲.    
۲. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۲۰.
۳. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۱، ص۳۱۴.    
۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۵۶.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث واهی»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۹/۴.    جعبه ابزار