حدیث نص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث نص، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث صریح دلالت بر مقصود، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

محدثان، متن حدیث را از جهت وضوح و خفاء دلالت آن بر منظور گوینده به نص، مجمل ظاهر و مؤول تقسیم کرده‌اند.

تعریف حدیث نص

[ویرایش]

در این که مراد از حدیث نص چیست؟ کلمات آنها متفاوت است که ذیلاً بیان می‌گردد.
۱- حدیثی است که الفاظ متن آن بدون معارض اقوی و یا همانند در دلالت بر مقصود راجح باشد.
۲- حدیثی است که در دلالت بر مقصود صریح بوده و جز یک احتمال در آن وجود نداشته باشد.
۳- حدیثی است که الفاظ آن به طور قطع بر معنای لغوی دلالت داشته باشد. و به آن، معنای راجح مانع از نقیض نیز گفته می‌شود.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

از حدیث نص به: خبر نص، نص، روایت نص نیز تعبیر می‌شود.
[۴] درایة الحدیث، ص۷۴.
[۵] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۶.
[۶] طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول (ط. ق)، ج۱، ص۲۶۲.
[۷] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۴۴.
[۸] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۰.
[۹] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۰-۳۱۷.
[۱۱] عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۶۴.    
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۹۶.    
۳. آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، ص۳۴۳.    
۴. درایة الحدیث، ص۷۴.
۵. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۶.
۶. طوسی، محمد بن حسن، عدة الاصول (ط. ق)، ج۱، ص۲۶۲.
۷. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۴۴.
۸. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۰.
۹. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۰-۳۱۷.
۱۰. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۳۱۶.    
۱۱. عاملی، حسین بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۸۸.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث نص»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۹/۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث
جعبه ابزار